Newsletter

F2F-Trust – Hiç Olmadığı Kadar Güncel Bir Proje

F2F Trust fikri üzerinde çalışmaya başladığımızda, Eurostat verileri veya partner ülkelerinin yaptığı ulusal araştırmalar doğrultusunda, projenin arkasındaki düşüncenin sizi, geleceğin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamaya yönelik yetiştirmek olduğunu biliyorduk. Geçtiğimiz aylarda yaşadıklarımız, bize geleceğin beklediğimizden daha erken geldiğini gösterdi – sadece F2F-Trust temel ilgi alanı olan el işleri değil, ürünlerin çoğunlukla doğrudan satıldığı pazar veya fuarlar gibi halka açık gerçekleştirilen birçok etkinlik COVID-19 krizinden derinden etkilenmiştir. Bu bağlamda, F2F Trust, özellikle bu alanlarda aktif olan veya olmak isteyen kadınlar için doğru zamandaki bir çözümü temsil etmektedir. Projemiz, yukarıda belirtilen kişilerin dijital pazarlama ve e-ticaret becerilerini ve ayrıca deneyimini kişisel ve profesyonel gelişime ihtiyaç duyanlara aktarmak isteyen „iş ve yaşam tecrübesi” olan kadınların mentorluk yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle F2F-Trust, bir yandan, zanaatkarlara, özellikle genç zanaatkar kadınlara ya da el işine yeteneği olan zanaatkar kadınlara, ki her iki kategori de bilgi veya deneyim eksikliği nedeniyle el sanatlarını pazarlamakta çok etkin olmayan ve diğer yandan ise, kişisel hayatlarındaki sınırlar nedeniyle çalışmak istemesine rağmen aktif olmayan kadınlardan oluşan deneyimli kişilere yöneliktir.
Bu gruplar için mümkün olan en iyi çözümlerden biri, bilgi birikimini ve deneyimini, üretkenliklerini artırmak isteyen bireylere aktarmak için en iyi şekilde iş ve özel hayatı birleştiren bir süreç olan mentorluktur. Tüm bunlar göz önünde bulundurularak, ücretsiz çevrimiçi kapsamlı bir mentor/ menti, eğitim programı geliştirilecektir. E-eğitim programı şunları paralel olarak ele almaktadır:

  1. Kadınlar, özellikle kırsal kesimdeki genç kadınlar, halihazırda el işleri konusunda faaliyet gösteren veya henüz aktif olmayan ancak yine de el işi yeteneği/becerisine sahip olanlar; başka bir deyişle potansiyel menteeler, bu kişilerin ürettiklerinin gerçek değerini anlama ve el işlerini uygun şekilde satma becerilerini geliştirme konusunda desteğe ihtiyaçları vardır. Bu nedenle, bu hedef kitlenin e-eğitimi, girişimcilik yetkinliklerinin, dijital pazarlama ve e-ticaret becerilerinin geliştirilmesine, mentorluk kavramına ve el sanatları ürünlerini gelire dönüştürmek ve küçük işletmelerini büyütmek için mentorluk sürecinden nasıl yararlanabileceklerine odaklanacaktır;
  2. İleri düzeyde iş tecrübesi ve bilgisi olan kadınlar, özellikle aktif olmayan veya işsiz – potansiyel mentorlar; F2F-Trust, bu ikinci hedef gruba pazarlama, yönetim, finans, eğitim veya diğerler alanlarda geçmişte edindikleri bilgilerini ve deneyimlerini hayata geçirmek için mentorluk yeterliklerini ve dolayısıyla, yeniden aktif olma ve deneyimlerini / bilgilerini boşa harcamama şansını sağlayacaktır. Potansiyel mentörler, mentorluk sürecinin nasıl yürütüleceği, ilk hedef gruba mensup kişilere sistematik yol gösterme, onlara girişimcilik temelleri hakkında bir bakış açısı sunmak ve onları bilgi ve beceri, düşünme şekilleri ve hayatlarındaki olası boşlukların üstesinden gelmeleri amacıyla kendine güven kazanmalarını sağlamak için adım adım eğitilecektir. Yerel piyasa koşullarını bilen, yerel uygulamalar ve fırsatlar hakkında da fikir veren bir mentor çok değerli bir kaynaktır. Özetle, F2F Trust e-öğrenme programı, mentorluk kavramını ve sürecini ve ayrıca eylemin nihai faydalanıcıları olan her iki katılımcı hedef grup için bir kazan-kazan modeli sağlayan e-ticaret tekniklerinin ve araçlarının verimli kullanımını sağlayacaktır. Mentorlar ve mentiler aynı hedefleri paylaşacak ve aynı ticari riski alacaklar başka bir deyişle ticari başarıya ulaşmak için aynı kaderi paylaşacaklardır.

Mentorlar, işe rehber olma ve eğitim için katılacaklardır. İşletmenin bu tür bir mentorluk aracılığıyla başarılı olduğunu görmenin finansal ve kişisel memnuniyetini tadacaklardır. Ayrıca mentor ve mentinin bu ortaklığı gelecek dönemlerde sürdürmesi mümkündür. Nihai ve küresel anlamda mentorluk, her iki hedef grubun üretkenliğini ve sosyoekonomik koşullarını artırmaya devam edecektir.Uzun vadede proje, alternatif istihdam yaratma yaklaşımları ve bağımsız ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesini sağlayarak ekonomik büyümeye katkıda bulunacaktır.
24 ay boyunca sürecek olan proje, 01.12.2019 tarihinde başlamış olup, Mersin Üniversitesi (Türkiye – koordinatör); Ankara Hacı Bayram Üniversitesi (Türkiye); INCSMPS (Romanya); ZARIF (Slovakya); Produs in Bistrita-Nasaud (Romanya); POINT (Türkiye); TAKIDD (Türkiye); VsI (Litvanya); Lukasiewicz-ITeE (Polonya); DiR (Polonya) oluşan konsorsiyum tarafından yürütülmektedir.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *