Newsletter

self-Learn – aina on hyvä aika itseoppia (FI)

Vuoden ikäinen self-Learnin tiimi juhlii! self-Learn on kolmesta pilarista koostuva sovelluksessa toimiva opintosuunnitelma, jonka sisältö on saatu valmiiksi ja käännetty kaikille kumppanuuskielille. Opiskeltavat osa-alueet ovat I. Luetun ymmärtäminen, II. Laskento ja III. Digitaidot, koulutusmateriaalit on jaettu kahteen vaikeustasoon (PIAAC mukaisesti):

  I. Luetun ymmärtäminen II. Laskento III. Digitaidot
TASO 1 Tehtävät koostuvat yksinkertaisista teksteistä ja harjoituksista, joiden tarkoituksena on antaa käyttäjälle tietoja ja taitoja perussanaston tunnistamiseen, lauseiden merkityksen löytämisen ja kappaleiden lukemiseen. Tehtävissä harjoitellaan jokapäiväisiä tilanteita laskemalla erilaisia matemaattisia yhtälöitä, opettelemalla ymmärtämään yksinkertaisia prosenttilukuja ja tunnistamalla yksinkertaisten kuvioiden elementtejä. Tehtävissä opitaan muun muassa tunnistautumisesta, valokuvien ja videoiden editoinnista, tekijänoikeuksista, tiedonhausta ja salasanojen asettamisesta.
TASO 2 Opettaa useamman annetun tiedon yhdistämistä erilaisten ehtojen mukaisesti. Tehtävissä vertaillaan ja perustellaan pyydettyjä tietoja, sekä opetellaan tunnistamaan tietoja tehtävien eri osa-alueista. Tehtävissä tehdään laskutoimituksia kokonaisluvuilla ja desimaaliluvuilla, prosenteilla ja murtoluvuilla; erilaisia mittaus- ja tilavuus laskuja, sekä tilastojen tulkintaa. Tehtävät käyvät läpi digitaalisten laitteiden suojaamisen, sekä kertovat tietolähteiden luotettavuudesta, verkkokauppojen toiminnasta, liikennesovelluksista, langattomista verkkoyhteydestä ja sosiaalisesta mediasta.

Sovelluksen käyttämisen aloittamiseksi käyttäjät aloittavat tekemällä oppimistasotestin, jonka perusteella määräytyy, tekeekö hän Level 1 vai Level 2 tehtäviä. Eri pilarien suorittamisen jälkeen käyttäjät voivat myös arvioida oppimaansa self-Learnin testillä.

Tehtäviä voi tehdä alustalla www.self-Learn.eu ja sovellus on saatavilla Android– ja iOS-mobiililaitteille.

Käyttövaikeuksia kohdatessa voi tutustua kehittämäämme helppoon OPPAASEEN jonka avulla matalamman osaamistason käyttäjien perheenjäsenet ja ystävät voivat tukea heitä oppimismatkallaan ja motivaatiossa.

 

 

Kuvan lähde: www.freepik.com/free-photo/hands-elderly-woman-holding-mobile-phone_37622578.htm#query=hands-elderly-woman-holding-mobile-phone&position=3&from_view=search&track=sph&uuid=d48f8ad6-3052-4e2f-bfa7-861098a832d5″

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *