Newsletter

Vždy je čas na self-Learn (SK)

self-Learn team oslavuje… máme rok! S potešením oznamujeme, že učivo je štruktúrované do 3 pilierov: I. Čítanie s porozumením, II. Matematická gramotnosť III. Digitálne zručnosti, ako aj súvisiaci obsah školení boli dokončené a preložené do partnerských jazykov.

Školiace materiály pre tieto tri piliere sú štruktúrované v dvoch úrovniach obtiažnosti (podľa opatrení PIAAC):

  I. Čítanie s porozumením II. Matematická gramotnosť III.  Digitálne zručnosti 
LEVEL        1 Jednoduché texty a jednoduché cvičenia, ktorých cieľom je poskytnúť používateľovi vedomosti a zručnosti na rozpoznávanie základnej slovnej zásoby, určovanie významu viet a čítanie odsekov textu. Precvičovanie každodenných situácií počítaním, zoraďovaním, vykonávaním základných aritmetických operácií a pochopením jednoduchých percent a identifikáciou prvkov jednoduchých grafických alebo priestorových zobrazení. Elektronická identifikácia, úprava fotografií a videí, autorské práva, vyhľadávanie informácií na internete, bezpečné heslá, rodičovská kontrola..
LEVEL        2 Integrujte dve alebo viac informácií podľa kritérií, porovnajte a zdôvodnite informácie požadované v otázke a identifikujte informácie v rôznych častiach dokumentu. Výpočty s celými číslami a desatinnými miestami, percentami a bežnými zlomkami; jednoduché merania a priestorové zobrazenia; zavádzajú sa odhady a interpretácia údajov a štatistík. Ako chrániť digitálne zariadenia, spoľahlivosť informačných zdrojov, online nakupovanie, dopravné aplikácie, Google Maps, Wi-Fi sieť, sociálne siete…

Aby používateľ vedel, ktorá úroveň (Úroveň 1 alebo 2) mu zodpovedá, je k dispozícii test na posúdenie úrovne jeho schopností. Po absolvovaní školenia na zodpovedajúcej úrovni môžu tiež zhodnotiť získané vedomosti a úroveň porozumenia pomocou ľahkého a jednoduchého testu.

self-Learn školenie je k dispozícii na platforme projektu www.self-Learn.eu a pre mobilné zariadenia so systémom Android a iOS:

Počas vzdelávacieho procesu môžu mať používatelia problémy so sťahovaním, spúšťaním a/alebo používaním aplikácie, preto sme pre rodinných príslušníkov a/alebo blízkych priateľov vyvinuli GUIDE ktorá pomôže dospelým s nízkou kvalifikáciou na ich ceste za vzdelávaním a udrží ich motiváciu.

 

 

Zdroj obrázka: www.freepik.com/free-photo/hands-elderly-woman-holding-mobile-phone_37622578.htm#query=hands-elderly-woman-holding-mobile-phone&position=3&from_view=search&track=sph&uuid=d48f8ad6-3052-4e2f-bfa7-861098a832d5

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *